Môn Hóa Học Lớp 9 nhận biết a)HCl,Ba(OH)2,BaCl2,NaCl b)Ca(OH)2,NaOH,HCl,NaCl c)Li,Ca,Fe,Ag

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 nhận biết
a)HCl,Ba(OH)2,BaCl2,NaCl
b)Ca(OH)2,NaOH,HCl,NaCl
c)Li,Ca,Fe,Ag Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ximena 2 tháng 2022-03-15T03:28:45+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-15T03:29:52+00:00

  Đáp án:

  Trích mỗi chất một ít làm thuốc thử

  a/ HCl,Ba(OH)2,BaCl2,NaCl

  – Dùng quì tím nhúng vào từng dung dịch: 

    +) Chất hóa đỏ quì: HCl

    +) Chất làm quì hóa xanh: Ba(OH)2

    +) Không đổi màu quì: BaCl2,NaCl   (1)

  – Dùng Na2CO3 cho vào 2 dung dịch nhóm (1):

    +) Có kết tủa trắng là: BaCl2, còn lại không hiện tượng là: NaCl.

  PTHH: $BaCl_2 + Na_2CO_3 \to BaCO_3↓ + 2NaCl$

  b/ Ca(OH)2,NaOH,HCl,NaCl

  – Dùng quì tím nhúng vào từng dung dịch: 

    +) Chất hóa đỏ quì: HCl

    +) Chất làm quì hóa xanh: Ca(OH)2, NaOH    (2)

    +) Không đổi màu quì: NaCl   

  – Dùng Na2CO3 cho vào 2 dung dịch nhóm (2):

  +) Có kết tủa trắng là: Ca(OH)2, còn lại không hiện tượng là: NaOH

  PTHH: $Ca(OH)_2 + Na_2CO_3 \to CaCO_3↓ + 2NaOH$

  c) Li,Ca,Fe,Ag

  – Cho từng kim loại hòa tan vào H2O

    +) Kim loại tan có sủi bọt khí là: $Li,\ Ca$   (3)

    +) Không tan là: $Fe, Ag$   (4)

  – Dùng dung dịch kiềm thu được ở nhóm (3) đem đốt:

    +) Cho ngọn lửa màu đỏ tía: Li

    +) Cho ngọn lửa màu vàng: Na

  – Cho hai kim loại nhóm (4) vào dung dịch HCl:

    +) Tan, sủi bọt khí là Fe, không hiện tượng là Ag

  PTHH: $Fe+2HCl \to FeCl_2 + H_2$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )