Môn Hóa Học Lớp 9 Nhận biết các chất : NaNO3 , Na2SO4 , CuSO4 , Cu(NO3)2 , FeSO4 , Fe(NO3)2 , MgSO4 , Mg(NO3)2

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Nhận biết các chất : NaNO3 , Na2SO4 , CuSO4 , Cu(NO3)2 , FeSO4 , Fe(NO3)2 , MgSO4 , Mg(NO3)2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 7 phút 2022-07-25T14:22:10+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T14:24:05+00:00

  Nhỏ Ba(OH)2 vào các dd 

  – NaNO3 ko hiện tượng 

  – Na2SO4, MgSO4, Mg(NO3)2 chỉ có kết tủa trắng (nhóm 1) 

  Na2SO4+ Ba(OH)2 -> BaSO4+ 2NaOH 

  MgSO4+ Ba(OH)2 -> BaSO4+ Mg(OH)2 

  Mg(NO3)2+ Ba(OH)2 -> Ba(NO3)2+ Mg(OH)2 

  – CuSO4 có 2 kết tủa trắng, xanh lơ  

  CuSO4+ Ba(OH)2 -> BaSO4+ Cu(OH)2 

  – Cu(NO3)2 có kết tủa xanh lơ 

  Cu(NO3)2+ Ba(OH)2 -> Ba(NO3)2+ Cu(OH)2 

  – FeSO4 có 2 kết tủa trắng xanh, trắng 

  FeSO4+ Ba(OH)2 -> BaSO4+ Fe(OH)2 

  – Fe(NO3)2 có kết tủa trắng xanh 

  Fe(NO3)2+ Ba(OH)2 -> Ba(NO3)2+ Fe(OH)2 

  Nhỏ HCl vào lượng kết tủa của 3 chất nhóm 1. 

  – Kết tủa của Na2SO4 ko tan 

  – Kết tủa của MgSO4 tan 1 phần 

  – Kết tủa của Mg(NO3)2 tan hết  

  Mg(OH)2+ 2HCl -> MgCl2+ 2H2O 

  (P/s: kết tủa trắng xanh nếu muốn nhìn rõ hơn có thể sục O2 vào dd để nó chuyển sang màu đỏ nâu Fe(OH)3 )

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )