Môn Hóa Học Lớp 9 Nhiệt phân hoàn toàn 2 muối của hỗn hợp A là Mg(HCO3)2 và Ca(HCO3)2 cho đến khi không cso khí thoát ra thì thu được 30.4 gam chất rắn B

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Nhiệt phân hoàn toàn 2 muối của hỗn hợp A là Mg(HCO3)2 và Ca(HCO3)2 cho đến khi không cso khí thoát ra thì thu được 30.4 gam chất rắn B và khí c . Cho tất cả khí C vào dd Ba(OH)2 có nồng độ 1M thì thu dược 118.2 gam kết tủa và dd D.Đun nóng dd D thì thu được thêm 59.1 gam kết tủa nữa.
a/ Xác định m của hỗn hợp A và thanh phần các muối có trong A.
b/Tính thể tích dd Ba(OH)2 có nồng độ 1M.
thanks anh chị giải bài tập nha…. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 3 ngày 2022-05-09T06:44:59+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T06:46:12+00:00

  Đáp án:

   Vô nghiệm

  Giải thích các bước giải:

  a)

  PTHH:

  Mg(HCO3)2→ MgCO3+ CO2+ H2O

     x                        x           x

  Ca(HCO3)2→CaCO3+ CO2+ H2O

     y                   y           y

  CO2+ Ba(OH)2→ BaCO3↓+ H2O

  CO2+ BaCO3+H2O→ Ba(HCO3)2

  Ba(HCO3)2→ BaCO3+CO2+H2O

  ∑nBaCO3=$\frac{118,2+59,1}{197}$ = 0,9 mol

  ⇒ x+y= nCO2= 0,9 mol 

   Ta có hệ pt:

  $\left \{ {{84x+100y= 30,4} \atop {x+y= 0,9}} \right.$

  ⇒ vô nghiệm

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )