Môn Hóa Học Lớp 9 Nhúng một thanh kim loại M hoá trị II vào 0,5 lit dd CuSO4 0,2M. Sau một thời gian phản ứng, khối lượng thanh M tăng lên 0,40g trong kh

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Nhúng một thanh kim loại M hoá trị II vào 0,5 lit dd CuSO4 0,2M. Sau một thời gian phản ứng, khối lượng thanh M tăng lên 0,40g trong khi nồng độ CuSO4 còn lại là 0,1M.
a/ Xác định kim loại M.
b/ Lấy m(g) kim loại M cho vào 1 lit dd chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 , nồng độ mỗi muối là 0,1M. Sau phản ứng ta thu được chất rắn A khối lượng 15,28g và dd B. Tính m(g)?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 13 phút 2022-09-18T19:29:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T19:30:19+00:00

  Câu a nhé !
  mon-hoa-hoc-lop-9-nhung-mot-thanh-kim-loai-m-hoa-tri-ii-vao-0-5-lit-dd-cuso4-0-2m-sau-mot-thoi-g

  0
  2022-09-18T19:31:12+00:00

  Đáp án:

  a)Fe

  b)6,72g

  Giải thích các bước giải:

  a)

  nCuSO4 còn lại=0,5×0,1=0,05(mol)

  =>nCuSO4 phan ứng=0,5×0,2-0,05=0,05(mol)

  Ta có m M tăng=mCu-mM phản ứng=0,4

  =>0,05×64-0,05M=0,4

  =>M=56

  b)Fe+2AgNO3-> Fe(NO3)2+2Ag(1)

  0,05     0,1

  Fe+Cu(NO3)2-> Fe(NO3)2+Cu(2)

  0,07   0,07

  giả sử chỉ có (1)

  nAg=nAgNO3=0,1(mol)

  => mAg=0,1×108=10,8

  Giả sử có 1 và 2 và phản ứng hết

  Mcr=mAg+mCu=0,1×108+0,1×64=17,2(g)

  => Cu(NO3) dư

  gọi x là số mol của Cu(NO3) phản ứng

  x=(15,28-10,8)/64=0,07(mol)

  m=(0,05+0,07)x56=6,72(g)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )