Môn Hóa Học Lớp 9 Nung 9 am bazơ không tan R(OH)2 trong không khí tới khi phản ứng hoan toàn thu được 8 gam oxit của kim loại R.Xác định kim loại R.

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Nung 9 am bazơ không tan R(OH)2 trong không khí tới khi phản ứng hoan toàn thu được 8 gam oxit của kim loại R.Xác định kim loại R. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 5 tháng 2022-07-03T10:51:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T10:53:03+00:00

  Đáp án:

  $Fe$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Gọi oxit là } R_2O_m\ (m\ge n)\\ 2R(OH)_n+(\dfrac{m-n}{2})O_2\xrightarrow{t^0} R_2O_m+nH_2O\\ \Rightarrow \dfrac{9}{2(R+17n)}=\dfrac{8}{2R+16m}\\ \Rightarrow R+72m=136n\\ TH1:\ n=1\\ +) m=1\Rightarrow R=64(L)\\ +) m=2\Rightarrow R=-8(L)\\ TH2: n=2\\ +) m=2\Rightarrow R=128(L)\\ +) m=3\Rightarrow R=56(TM)\\ \to R:\ Fe\\ TH3:n=m=3\Rightarrow R=192(L)\\ \to R:\ Fe$

  0
  2022-07-03T10:53:03+00:00

  Bạn tham khảo:

  $4R(OH)_2+O_2 \xrightarrow{t^{o}} 2R_2O_3+4H_2O$

  Giả sử:

  $n_{R(OH)_2}=1(mol)$

  $\to n_{R_2O_3}=0,5(mol)$

  $\dfrac{R+34}{0,5.(2R+16.3)}=\dfrac{9}{8}$

  $R=56 (Fe)$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )