Môn Hóa Học Lớp 9 Tách riêng từng muối ra khỏi dd : Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Tách riêng từng muối ra khỏi dd : Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rose 14 phút 2022-09-19T00:35:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T00:37:02+00:00

  Ta dùng NaOH lấy dư  cho vào dung dịch:

  Thấy Zn(NO3)3 bị hòa tan hết 

  Zn(NO3)2+2NaOH->Zn(OH)2+2NaNO3

  Zn(OH)2+2NaOH->Na2ZnO2+2H2O

  Fe(NO3)2 tạo thành kết tủa.

  Lấy kết tủa đem đi nung trong chân không sau đó cho đi qua hidro nóng. Cho rắn dư thu được vào dd Cu(NO3)2. Thấy một lớp rắn nâu bám quanh sắt.

  Fe(NO3)2+2NaOH=>Fe(OH)2+2NaNO3

  Fe(OH)2-to->FeO+H2O

  FeO+H2-to->Fe+H2O

  Fe+Cu(NO3)2->Fe(NO3)2+Cu

  Ta lấy dung dịch ban đầu thu được, sục CO2 vào.

  CO2+Na2ZnO2+H2O->Zn(OH)2+NaHCO3

  Ta lấy HNO3 cho vào kết tủa thu được

  Zn(OH)2+2HNO3->Zn(NO3)2+2H2O

  0
  2022-09-19T00:37:08+00:00

  Cho muối qua dung dich $NaOH$ dư, lấy kết tủa:

  $PTHH: Zn(NO_{3})_{2}+4NaOH→2NaNO_{3}+Na_{2}ZnO_{2}+2H_{2}O$

  $PTHH: Fe(NO_{3})_{2}+2NaOH→2NaNO_{3}+Fe(OH)_{2}↓$

  Lấy kết tủa nung trong môi trường chân không

  $PTHH:Fe(OH)_{2} \xrightarrow FeO +H_{2}O$

  Cho chất rắn tác dụng $H_{2}$ nung nóng:

  $FeO+H_{2} \xrightarrow {t^o} Fe +H_{2}O$

  Lấy dung dịch thu được khi cho 2 muối vào $NaOH$, sục khí $CO_{2}$ vào

  $PTHH: Na_{2}ZnO_{2}+2CO_{2}+2H_{2}O→2NaHCO_{3}+Zn(OH)_{2}↓$

  Lấy kết tủa nung

  $PTHH:Zn(OH)_{2} \xrightarrow {t^o} ZnO +H_{2}O$

  Cho chất rắn tác dụng $H_{2}$ nung nóng

  $ZnO+H_{2} \xrightarrow {t^o} Zn +H_{2}O$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )