Môn Hóa Học Lớp 9 Thành phần của Amphetamine gồm C, H, N chiếm phần trăm theo khối lượng tương ứng lần lượt là 80%; 9,63%; 10,37%. Xác định công thứ

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Thành phần của Amphetamine gồm C, H, N chiếm phần trăm theo khối lượng tương ứng lần lượt là 80%; 9,63%; 10,37%.
Xác định công thức phân tử của Amphetamine biết trong phân tử có 1 nguyên tử nitơ. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Emery 9 phút 2022-09-17T21:57:52+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-17T21:59:50+00:00

  Đáp án:

  \(C_9H_{13}N\)

  Giải thích các bước giải:

   Amphetamine là một chất tạo bởi \(C;H;N\) và có 1 nguyên tử \(N\) nên có dạng \(C_xH_yN\)

  Vì trong phân tử \(N\) chiếm 10,37%

  \( \to {M_{{C_x}{H_y}N}} = \frac{{14}}{{10,37\% }} = 135\)

  \( \to {M_{{C_x}{H_y}N}} = 12x + y + 14 = 135 \to 12x + y = 121\)

  \( \to \% {m_C} = \frac{{12x}}{{135}} = 80\%  \to x = 9 \to y = 13\)

  Vậy CTPT của chất là \(C_9H_{13}N\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )