Môn Hóa Học Lớp 9 Thực hiện chuỗi phương trình sau :_ Zn=->ZnO =->zncl2 => zn(No3)2=-> zn(oh)2 =>znso4=-> zn

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Thực hiện chuỗi phương trình sau :_
Zn—->ZnO —->zncl2 —> zn(No3)2—-> zn(oh)2 —>znso4—-> zn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 3 tháng 2022-02-08T22:05:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-08T22:06:26+00:00

  Đáp án: 

  Giải thích các bước giải:

  \(\eqalign{
    & 2Zn + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over
   \longrightarrow 2ZnO  \cr 
    & ZnO + 2HCl\buildrel {} \over
   \longrightarrow ZnC{l_2} + {H_2}O  \cr 
    & ZnC{l_2} + 2AgN{O_3}\buildrel {} \over
   \longrightarrow Zn{(N{O_3})_2} + 2AgCl \downarrow   \cr 
    & Zn{(N{O_3})_2} + 2NaOH\,du\buildrel {} \over
   \longrightarrow Zn{(OH)_2} \downarrow  + 2NaN{O_3}  \cr 
    & Zn{(OH)_2} + {H_2}S{O_4}\buildrel {} \over
   \longrightarrow ZnS{O_4} + 2{H_2}O  \cr 
    & ZnS{O_4} + Mg\buildrel {} \over
   \longrightarrow MgS{O_4} + Zn \cr} \)

  0
  2022-02-08T22:06:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-9-thuc-hien-chuoi-phuong-trinh-sau-zn-zno-zncl2-zn-no3-2-zn-oh-2-znso4-zn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )