Môn Hóa Học Lớp 9 tinh chế : NaCl lẫn MgCl2 , FeCl3, CaCl2 , NaBr, NaI, NaHCO3

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 tinh chế :
NaCl lẫn MgCl2 , FeCl3, CaCl2 , NaBr, NaI, NaHCO3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 2 tuần 2022-07-21T01:14:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T01:15:56+00:00

  Bạn xem hình

  mon-hoa-hoc-lop-9-tinh-che-nacl-lan-mgcl2-fecl3-cacl2-nabr-nai-nahco3

  0
  2022-07-21T01:15:58+00:00

  Bạn xem hình
  mon-hoa-hoc-lop-9-tinh-che-nacl-lan-mgcl2-fecl3-cacl2-nabr-nai-nahco3

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )