Môn Hóa Học Lớp 9 Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-9-tinh-nong-do-mol-cua-dung-dich-ba-oh-2-da-dung

in progress 0
Melanie 1 năm 2022-04-07T13:08:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T13:09:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a/$

  $n_{CO_2} = \dfrac{4,48}{22,4} = 0,2(mol)$
  $CO_2 + Ba(OH)_2 \to BaCO_3 + H_2O$

  Theo PTHH :

  $n_{Ba(OH)_2} = n_{CO_2} = 0,2(mol)$

  $⇒ C_{M_{Ba(OH)_2}} = \dfrac{0,2}{0,4} = 0,5M$

  $b/$

  Theo PTHH:

  $n_{BaCO_3} = n_{CO_2} = 0,2(mol)$
  $⇒ m_{BaCO_3} = 0,2.197 = 39,4(gam)$
  $c/$

  $Ba(OH)_2 + 2HCl \to BaCl_2 + 2H_2O$

  Theo PTHH :

  $n_{HCl} = 2n_{Ba(OH)_2} = 0,2.2 = 0,4(mol)$
  $⇒ m_{dd\ HCl} = \dfrac{0,4.36,5}{20\%} = 73(gam)$

   

  0
  2022-04-07T13:10:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   CO2+Ba(OH)2->BaCO3+H2O

  0,2——0,2————0,2

  nCO2=4,48\22,4=0,2 mol

  => Cm= 0,08M

  =>m BaCO3=0,2.197=39,4g

  c> Ba(OH)2+2HCl->BaCl2+2H2O

       0,2———0,4

  =>mHCl=0,4.36,5=14,6g

  =>mdd HCl=73g

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )