Môn Hóa Học Lớp 9 trình bày phương pháp phân biệt các dd : KOH,NaOH, Ca(OH)2 , Ba(OH)2

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 trình bày phương pháp phân biệt các dd : KOH,NaOH, Ca(OH)2 , Ba(OH)2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2022-03-23T05:00:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. dananh
  0
  2022-03-23T05:01:35+00:00

  Đáp án:

   Bạn có thể vẽ sơ đồ cũng được nhé tại mình viết ra trông hơi rối 

  HỌC TỐT! 

  Giải thích các bước giải:

   Đầu tiên cho $CO_2$ vào 4 chất :

  $\Rightarrow$ :

  $CO_2 + 2NaOH \to H_2O + Na_2CO_3$ 

  Kết tủa trắng 

  $CO_2 + 2KOH \to K_2CO_3 + H_2O$ 

  Rắn 

  $CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 +H_2O$ 

  Kết tủa trắng 

  $CO_2 + Ba(OH)_2 \to BaCO_3 +H_2O$ 

  Kết tủa trắng 

  dùng đũa thủy tinh nhúng vào dd của $3$ muối trên rồi đốt trên ngọn lửa đèn cồn:
   +ngọn lửa màu vàng $\Rightarrow Na_2CO_3$
   + ngọn lửa màu tím $\Rightarrow K_2CO_3$

  Chất có màu lục vàng khi đốt là $BaCO_3$

  0
  2022-03-23T05:01:50+00:00

  – Lấy mỗi lọ một mẫu thử và sục khí $CO_2$ lần lượt vào mỗi mẫu thử, $Ba(OH)_2$ và $Ca(OH)_2$ phản ứng tạo kết tủa trắng, còn lại không có kết tủa.

  $Ba(OH)_2 + CO_2 \rightarrow H_2O + BaCO_3 \downarrow$

  $Ca(OH)2 + CO_2 \rightarrow H_2O + CaCO_3 \downarrow$

  $2NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$

  $2KOH + CO_2 \rightarrow K_2CO_3 + H_2O$

  – Ta phân được 2 nhóm:

  +) Nhóm 1: $Ba(OH)_2$ và $Ca(OH)_2$

  +) Nhóm 2: $NaOH$ và $KOH$

  – Lấy tiếp mỗi lọ của nhóm 1 một mỗi thử. Cho mỗi mẫu thử tác dụng với dung dịch $K_2CrO_4$

  – Nếu mẫu thử tạo kết tủa vàng $(BaCrO_4)$: ta nhận biết được lọ ban đầu là $Ba(OH)_2$

  $Ba(OH)_2 + K_2CrO_4 \rightarrow 2KOH + BaCrO_4 \downarrow$

  – Nếu mẫu thử tạo kết tủa trắng $(CaCrO_4)$: ta nhận biết được lọ ban đầu là $Ca(OH)_2$

  $Ca(OH)_2 + K_2CrO_4 \rightarrow 2KOH + CaCrO_4 \downarrow$

  – Lấy mỗi lọ của nhóm 2 một mẫu thử. Cho mỗi mẫu tác dụng với dung dịch $HCl$

  $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$

  $KOH + HCl \rightarrow KCl + H_2O$

  – Cô cạn muối thu được sau phản ứng và đem đốt trên ngọn lửa vô sắc

  – Nếu ngọn lửa có màu tím $(KCl)$: ta nhận biết được lọ ban đầu là $KOH$

  – Nếu ngọn lửa có màu vàng $(NaCl)$: ta nhận biết được lọ ban đầu là $NaOH$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )