Môn Hóa Học Lớp 9 Trong phân tử nước, tỉ số khối lượng giữa các nguyên tố H và O là 1: 8. Tỉ lệ số nguyên tử H và O trong phân tử nước là A.1: 8 B. 2: 1

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Trong phân tử nước, tỉ số khối lượng giữa các nguyên tố H và O là 1: 8. Tỉ lệ số nguyên tử H và O trong phân tử nước là
A.1: 8 B. 2: 1 C. 3: 2 D. 2: 3
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalyn 12 tháng 2022-04-08T15:09:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T15:10:59+00:00

  Đáp án:

   $B$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi CTHH của nước là ${H_x}{O_y}$

  Theo bài ta có: $\dfrac{x}{{16y}} = \dfrac{1}{8}$

  $ \Rightarrow \dfrac{x}{y} = \dfrac{1}{8}:\dfrac{1}{{16}} = \dfrac{2}{1}$

  ⇒ Tỉ lệ số nguyên tử $H$ và $O$ trong phân tử nước là $2 : 1$

  0
  2022-04-08T15:11:09+00:00

  Đáp án:

  `B. 2: 1`

  Giải thích các bước giải:

  Ta gọi CTHH của nước là `HaOb`

  Theo bài ra ta có : `a/{16b}=1/8`

  `⇒8a=16b`

  `⇒a/b=2/4`

  Vậy CTHH của nước là `{H_2O_1}`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )