Môn Hóa Học Lớp 9 trung hòa dung dịch Kali hiđroxit 2 m bằng 250 ml dung dịch axit clohiđric 1,5 m a Tính thể tích dung dịch Kali hydroxit cần cho phản ứ

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 trung hòa dung dịch Kali hiđroxit 2 m bằng 250 ml dung dịch axit clohiđric 1,5 m a Tính thể tích dung dịch Kali hydroxit cần cho phản ứng B Tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng C Nếu thay dung dịch Kali hiđroxit bằng dung dịch natri hiđroxit 10% thì cần phải lấy bao nhiêu gam dung dịch natri hiđroxit để Trung Hoà hết lượng axit trên Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
4 tháng 2022-08-07T11:21:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T11:23:04+00:00

  Đáp án:

   a) $V_{KOH}$ = 0,1875 l

  b) mKCl= 27.9375 g

  c) $m_{dd NaOH}$ =150 g

  Giải thích các bước giải:

  a)

  nHCl= 0,25. 1,5= 0,375 mol

  PTHH:

  KOH    +     HCl→      KCl        +     H2O

   0,375        0,375      0,375

  $V_{KOH}$ =$\frac{0,375}{2}$ = 0,1875 l

  b)

   mKCl= 0,375.74,5=27,9375 g

  c)

  PTHH:

  NaOH+ HCl→ NaCl + H2O

  0,375     0,375

  $m_{dd NaOH}$ =$\frac{0,375.40.100}{10}$ =150 g

  0
  2022-08-07T11:23:19+00:00

  Đổi 250ml= 0,25l

  a , n HCl = 0,25.1,5= 0,375

  KOH + HCl -> KCl +H2O

     1         1          1       1

  0,375  0,375      0,375

  V KOH= 0,375/2= 0,1875l

  b , CM KCl = 0,375/0,4375= 0,86M

  c, NaOH + HCl -> NaCl+ H2O
         1            1          1         1

        0,375             0,375

  m NaOH = 0,375. 40=15g

  m dung dịch NaOH = 15/10.100=150g

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )