Môn Hóa Học Lớp 9 Từ Na2CO3; và axit HCl và các hóa chất cần thiết, viết các phương trình phản ứng điều chế các khí sau : a.Khí CO2 b.Khí SO2 c.Nước Jave

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Từ Na2CO3; và axit HCl và các hóa chất cần thiết, viết các phương trình phản ứng điều chế các khí sau :
a.Khí CO2
b.Khí SO2
c.Nước Javen
giúp mình ạ mình cảm ơn
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-9-tu-na2co3-va-ait-hcl-va-cac-hoa-chat-can-thiet-viet-cac-phuong-trinh-phan-ung

in progress 0
Liliana 7 tháng 2022-08-20T16:25:02+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T16:26:21+00:00

  Na2CO3 + 2HCl –> 2NaCl +CO2 + H2O

  2NaCl + 2H2O –> 2NaOH + H2  +Cl2

  4FeS2 + 11O2 –> 2Fe2O3 + 8SO2

  2NaOH + Cl2 –> 2NaCl + 2NaClO + H2O

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )