Môn Hóa Học Lớp 9 Ví dụ 2: Đun nóng hoàn toàn 50 gam dung dịch chứa hỗn hợp NaHCO3 và NaOH rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 7,4 gam hỗn hợp hai

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Ví dụ 2: Đun nóng hoàn toàn 50 gam dung dịch chứa hỗn hợp NaHCO3 và NaOH rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 7,4 gam hỗn hợp hai muối khan. Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này cần dùng 250ml dung dịch HCl 0,5M. Tính nồng độ phần trăm của NaHCO3 và NaOH trong dung dịch đầu. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Luna 17 phút 2022-09-17T23:54:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-17T23:55:29+00:00

  (Đổ $NaHCO_3$ vào $NaOH$ có phản ứng ngay, không xảy ra phản ứng nhiệt phân $NaHCO_3$ trong dd)

  * Giải:

  $n_{HCl}=0,25.0,5=0,125(mol)$

  Đặt $x$, $y$ là số mol $NaHCO_3, Na_2CO_3$ trong hh muối sau cô cạn

  $\to 84x+106y=7,4$

  $NaHCO_3+HCl\to NaCl+H_2O+CO_2$

  $Na_2CO_3+2HCl\to 2NaCl+CO_2+H_2O$

  $\to x+2y=0,125$

  Giải hệ: $x=0,025; y=0,05$

  Sau phản ứng thu được $NaHCO_3$ nên $NaOH$ hết 

  $NaHCO_3+NaOH\to Na_2CO_3+H_2O$

  $\to n_{NaHCO_3\text{pứ}}=n_{NaOH}=n_{Na_2CO_3}=0,05(mol)$

  Suy ra ban đầu có $\begin{cases} NaHCO_3: 0,075(mol)\\ NaOH: 0,05(mol)\end{cases}$

  $C\%_{NaHCO_3}=\dfrac{0,075.84.100}{50}=12,6\%$

  $C\%_{NaOH}=\dfrac{0,05.40.100}{50}=4\%$

  0
  2022-09-17T23:56:00+00:00

  gửi nha

  mon-hoa-hoc-lop-9-vi-du-2-dun-nong-hoan-toan-50-gam-dung-dich-chua-hon-hop-nahco3-va-naoh-roi-co

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )