Môn Hóa Học Lớp 9 Viết phản ứng nếu có khi cho H2SO4 loãng tác dụng với Mg,Al2O3,K2CO3,Ba(OH)2,KOH

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Viết phản ứng nếu có khi cho H2SO4 loãng tác dụng với Mg,Al2O3,K2CO3,Ba(OH)2,KOH Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 8 tháng 2022-09-01T09:05:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T09:06:48+00:00

  Đáp án:

  – 4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

  – Al2O3 + 3H2SO4 —> Al2(SO4)3 + 3H2O

  – K2CO3 + H2SO4 => K2SO4 + H2O + CO2 ↑

  – Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

  – 2KOH + H2SO4 => K2SO4 + 2H2O

  HỌC TỐT!

   

  0
  2022-09-01T09:07:37+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải:

  Phương trình hóa học :

  `Mg+H_2SO_4 \to MgSO_4+H_2↑`

  `Al_2O_3+3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3+3H_2↑`

  `K_2CO_3+H_2SO_4 \to K_2SO_4+CO_2↑+H_2O`

  `Ba(OH)_2+H_2SO_4 \to BaSO_4↓+2H_2O`

  `2KOH+H_2SO_4 \to K_2SO_4+2H_2O`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )