Môn Hóa Học Lớp 9 Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau(làm pt 12-> pt 21)

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau(làm pt 12-> pt 21) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-9-viet-phuong-trinh-hoa-hoc-cho-nhung-chuyen-doi-hoa-hoc-sau-lam-pt-12-pt-21

in progress 0
Reagan 31 phút 2022-07-29T13:41:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T13:43:00+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  (12)\,N{a_2}O + 2HCl \to 2NaCl + {H_2}O\\
  (13)2Na + 2HCl \to 2NaCl + {H_2}\\
  (14)\,N{a_2}S{O_4} + BaC{l_2} \to 2NaCl + BaS{O_4}\\
  (15)\,2NaCl + {H_2}S{O_4} \to 2HCl + N{a_2}S{O_4}\\
  (16)\,N{a_2}C{O_3} + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + C{O_2} + {H_2}O\\
  (17)\,2NaOH + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\\
  (18)\,N{a_2}O + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + {H_2}O\\
  (19)\,2Na + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + {H_2}\\
  (20)\,2NaCl \xrightarrow{\text{ điện phân nóng chảy }}  2Na + C{l_2}\\
  (21)\,4NaOH \xrightarrow{\text{ điện phân nóng chảy }} 4Na + {O_2} + 2{H_2}O
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )