Môn Hóa Học Lớp 9 Viết pt phản ứng xảy ra khi cho: a) CrO3 p/ư với dd NaOH dư, dd Ba(OH)2 dư b) Dd BaCl2 dư vào dd kali cromat c) Bari cromat vào dd H2SO

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Viết pt phản ứng xảy ra khi cho:
a) CrO3 p/ư với dd NaOH dư, dd Ba(OH)2 dư
b) Dd BaCl2 dư vào dd kali cromat
c) Bari cromat vào dd H2SO4 loãng dư Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 2 tháng 2022-03-29T06:29:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T06:30:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a/$

  $CrO_3 + 2NaOH \to Na_2CrO_4 + H_2O$

  $CrO_3 + Ba(OH)_2 \to BaCrO_4 + H_2O$

  $b/$

  $BaCl_2 + K_2CrO_4 \to 2KCl + BaCrO_4$

  $c/$

  $BaCrO_4 + H_2SO_4 \to BaSO_4 + H_2CrO_4$

   

  0
  2022-03-29T06:30:51+00:00

  a) 2NaOH + CrO3 → H2O + Na2CrO4

      Ba(OH)2 + CrO3 → BaCrO4 + H2O

  b) BaCl2 + K2CrO4 → 2KCl + BaCrO4

  c) BaCrO4 + H2SO4 → BaSO4 + H2CrO4 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )