Môn Hóa Học Lớp 9 Viết PTHH C2H4 + AgNO3/NH3 C3H8 + AgNO3/NH3

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Viết PTHH
C2H4 + AgNO3/NH3
C3H8 + AgNO3/NH3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
4 tháng 2022-01-07T00:59:46+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-07T01:00:53+00:00

  Cả 2 chất đều không tác dụng được vì không phải ank-1-in và không có gốc $-CHO$

   VÌ vậy anh sẽ sửa lại đề nhé:
  $HC≡CH+2AgNO_3+2NH_3\xrightarrow{}AgC≡CAg↓+2NH_4NO_3$

  $CH_3CHO+2AgNO_3+H_2O+3NH_3\xrightarrow{}CH_3COONH_4+2Ag↓+2NH_4NO_3$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )