Môn Hóa Học Lớp 9 viết PTHH thực hiện chuỗi phản ứng : FeS2=>SO2=>SO3=>H2SO4=>CUSO4=>Na2SO4=>NaOH=>NaZnO2

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 viết PTHH thực hiện chuỗi phản ứng : FeS2—>SO2—>SO3—>H2SO4—>CUSO4—>Na2SO4—>NaOH—>NaZnO2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 7 tháng 2022-08-20T13:43:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T13:44:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  4FeS2 + 11O2 ->2Fe2O3 + 8SO2 (nhiệt độ)

  2SO2 + O2 -> 2SO3 (450 độ C , xúc tác : V2O5, pư thuận nghịch)

  SO3 + H2O -> H2SO4

  CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O

  CuSO4 + 2NaOH -> Cu(OH)2 ktua xanh lam + Na2SO4

  Na2SO4 + Ba(OH)2 -> BaSO4 ktua trắng + 2NaOH

  Zn + 2NaOH  -> Na2ZnO2 + H2

  0
  2022-08-20T13:44:17+00:00

  $4FeS_2+ 11O_2 \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow 2Fe_2O_3+ 8SO_2$ 

  $2SO_2+ O_2 \buildrel{{V_2O_5, 450^oC}}\over\rightleftharpoons 2SO_3$ 

  $SO_3+ H_2O \rightarrow H_2SO_4$ 

  $CuO+ H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4+ H_2O$ 

  $CuSO_4+ 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2↓+ Na_2SO_4$ 

  $Na_2SO_4+ Ba(OH)_2 \rightarrow BaSO_4↓+ 2NaOH$ 

  $Zn+ 2NaOH \rightarrow Na_2ZnO_2+ H_2↑$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )