Môn Lịch Sử Lớp 10 câu 1 )hãy giải thích tính cộng đồng của thị tộc câu 2 ) tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thủy như thế nào ?

Question

Môn Lịch Sử Lớp 10 câu 1 )hãy giải thích tính cộng đồng của thị tộc
câu 2 ) tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thủy như thế nào ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 7 tháng 2022-08-20T15:42:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T15:43:17+00:00

  1)

  Thị tộc có tính cộng đồng vì:

  – Trong thị tộc đòi hỏi sự phân công lao động thật hợp lí, sự “chung lưng đấy cật” là nguyên tắc vàng, mỗi người mỗi việc phối hợp ăn ý với nhau.

  – Do yêu cầu công việc và trình độ lao động thời nguyên thủy đòi hỏi sự hợp tác lao động của nhiều người( của cả thị tộc).

  – Thức ăn kiếm được chưa nhiều chưa đều đặn. Mọi người còn phải cùng làm cùng cố gắng đến mức cao nhất để kiếm sống nên người ta thấy cần thiết phải công bằng, phải được hưởng thụ bằng nhau.

  2)

  Tư hữu xuất hiện dẫn tới sự thay đổi lớn trong xã hội nguyên thủy:

  – Quan hệ cộng đồng bị phá vỡ.

  – Gia đình phụ hệ thay thế gia đình mẫu hệ.

  – Thúc đẩy thêm sự phân biệt giàu – nghèo.

  – Xã hội thị tộc, bộ lạc bị phá vỡ, con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên – xã hội cổ đại.

  0
  2022-08-20T15:43:25+00:00

  Câu 1:Thị tộc có tính cộng đồng vì:
  – Trong thị tộc đòi hỏi sự phân công lao động thật hợp lí, sự “chung lưng đấy cật” là nguyên tắc vàng, mỗi người mỗi việc phối hợp ăn ý với nhau.
  – Do yêu cầu công việc và trình độ lao động thời nguyên thủy đòi hỏi sự hợp tác lao động của nhiều người, của cả thị tộc.
  – Thức ăn kiếm được chưa nhiều chưa đều đặn. Mọi người còn phải cùng làm cùng cố gắng đến mức cao nhất để kiếm sống nên người ta thấy cần thiết phải công bằng, phải được hưởng thụ bằng nhau.
  => Như vậy, quan hệ thị tộc không chỉ có sự hợp tác mà mọi của cải, mọi sinh hoạt được coi là của chung, việc chung làm chung, ăn chung thậm chí ở chung một nhà. Đó chính là tính cộng đồng của thị tộc.
  Câu 2:Tư hữu xuất hiện dẫn tới sự thay đổi lớn trong xã hội nguyên thủy:
  – Quan hệ cộng đồng bị phá vỡ.
  – Quan hệ gia đình cũng thay đổi theo, gia đình phụ hệ thay thế gia đình mẫu hệ.
  – Khi lao động của các gia đình khác nhau đã thúc đẩy thêm sự phân biệt giàu – nghèo.
  – Xã hội thị tộc, bộ lạc bị phá vỡ, con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên – xã hội cổ đạị.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )