Môn Lịch Sử Lớp 10 Câu 10 theo quan điểm của rô be ô oen con người có thể đi đến chủ nghĩa xã hội thông qua A liên hiệp tất cả lực lượng công nhân trên t

Question

Môn Lịch Sử Lớp 10 Câu 10 theo quan điểm của rô be ô oen con người có thể đi đến chủ nghĩa xã hội thông qua
A liên hiệp tất cả lực lượng công nhân trên thế giới
B kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang
C sử dụng bạo lực cách mạng
D tuyên truyền thuyết phục và nêu gương Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 4 tháng 2022-08-07T07:30:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T07:31:40+00:00

  B. kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang

  0
  2022-08-07T07:31:52+00:00

  Câu 10 theo quan điểm của rô be ô oen con người có thể đi đến chủ nghĩa xã hội thông qua 
  A liên hiệp tất cả lực lượng công nhân trên thế giới 
  B kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang
  C sử dụng bạo lực cách mạng 
  D tuyên truyền thuyết phục và nêu gương

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )