Môn Lịch Sử Lớp 10 Hãy làm rõ tại sao người ta nói Aten là nhà nước Dân chủ chủ nô?

Question

Môn Lịch Sử Lớp 10 Hãy làm rõ tại sao người ta nói Aten là nhà nước Dân chủ chủ nô? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 2 tháng 2022-10-04T05:08:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T05:09:26+00:00

  Hãy làm rõ tại sao người ta nói Aten là nhà nước Dân chủ chủ nô?

  → Vì Aten là nhà nước ra đời trong hoàn cảnh lịch sử hoàn toàn ko có sự can thiệp hay xâm lược của các thế lực bên ngoài.

  →  Nhà nước Aten được hình thành một cách hòa bình dần dần, từng bước hoàn thiện thông qua hàng loạt các cuộc cải cách xã hội, từ cải cách đầu tiên của Tede, đến những cải cách cuối cùng của Pericolet.

  → Vì Nhà nước Aten được xây dựng và hoàn thiện theo hướng xây dựng thiết chế nhà nước dân chủ chủ nô

  $#Dyn.Shun$

  $@Shun$~

  0
  2022-10-04T05:10:15+00:00

  Vi·nhà nước Aten được xây dựng và hoàn thiện theo hướng xây dựng thiết chế nhà nước dân chủ chủ nô – một thể chế hết sức đề cao và đảm bảo những quyền lợi kinh tế, chính trị của những công dân tự do.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )