Môn Lịch Sử Lớp 10 Mọi người giúp mình 7 câu cuối với ạ . mình đang cần gấp Câu 1: Khoảng 6 triệu năm trước đây, ở chặng đầu của quá trình hình thành loà

Question

Môn Lịch Sử Lớp 10 Mọi người giúp mình 7 câu cuối với ạ . mình đang cần gấp
Câu 1: Khoảng 6 triệu năm trước đây, ở chặng đầu của quá trình hình thành loài người đã có sự xuất hiện của
A. người tối cổ.
B. một loài vượn cổ.
C. người tinh khôn.
D. người nguyên thủy.
Câu 2: Khoảng 4 triệu năm trước đây, trên đường tiến triển của loài người đã có sự sinh sống của
A. người tối cổ.
B. một loài vượn cổ.
C. người tinh khôn.
D. người nguyên thủy.
Câu 3: Các địa danh như Đông Phi, Tây Á và Việt Nam là nơi tìm thấy di cốt của
A. người tối cổ.
B. loài vượn cổ.
C. người tinh khôn.
D. người nguyên thủy.
Câu 4: Các địa danh như Đông Phi, Gia-va (In-đô-nê-xi-a), Bắc Kinh (Trung Quốc)… là nơi tìm thấy di cốt của
A. người tối cổ.
B. loài vượn cổ.
C. người tinh khôn.
D. người nguyên thủy.
Câu 5: Đến cuối thời đá cũ khoảng 4 vạn năm trước đây đã có sự sinh sống của
A. người tối cổ.
B.người nguyên thủy.
C. người tinh khôn.
D. một loài vượn cổ.
Câu 6: Sự xuất hiện của loài người có nguồn gốc từ
A. một loài vượn cổ.
B. ý muốn của chúa Giê-su.
C. sự sáng tạo của thượng đế.
D. cái bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ.
Câu 7: Sự kiện đánh dấu thời kì đầu tiên của lịch sử loài người là sự tiến triển nhảy vọt từ
A. vượn cổ thành người tối cổ.
B. loài vượn cổ thành người tinh khôn.
C. từ người tối cổ thành người tinh khôn.
D. người nguyên thủy thành người hiện đại.
Câu 8: Trong việc chế tạo công cụ ở thời đá cũ sơ kì, Người tối cổ đã biết
A. ghè hai rìa của một mảnh đá cho sắc nhọn.
B. ghè đẽo công cụ cho sắc nhọn và tinh xảo hơn.
C. chế tạo cung tên và mài đẽo xương cá, cành cây.
D. ghè một mặt của mảnh đá cho sắc và vừa tay cầm.
Câu 9: Hình thức tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là
A. thị tộc.
B. bộ lạc.
C. cộng đồng.
D. bầy người nguyên thủy.
Câu 10: Từ cuối thời đá cũ, Người tinh khôn cư trú phổ biến ở đâu?
A. Nhà cửa.
B. Hang động.
C. Ven sông, suối.
D. Mái đá ngoài trời.
Câu 11: Khi chuyển hóa thành người tinh khôn, những người cùng họ có chung dòng máu sống trong một đơn vị xã hội đầu tiên gọi là
A. thị tộc.
B. gia đình mẫu hệ.
C. gia đình phụ hệ.
D. bầy người nguyên thủy.
Câu 12: Biểu hiện nào dưới đây gắn liền với thị tộc?
A. Những gia đình gồm hai đến ba thế hệ có chung dòng máu.
B. Những người đàn bà giữ vai trò quan trọng trong xã hội. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 16 phút 2022-07-21T11:26:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T11:27:49+00:00

  Câu 1 : B

  ⇒ Có sự xuất hiện của 1 loài vượn cổ

  Câu 2 : A

  ⇒ Vượn cổ đã tiến hóa thành người tối cổ vào khoảng 4 triệu năm trước

  Câu 3 : B

  ⇒ Đây là những nơi đã tìm thấy di cốt của loài vượn cổ

  Câu 4 : A

  ⇒ Đây là những nơi tìm thấy di cốt của người tối cổ

  Câu 5 : C

  ⇒ Vào thời điểm này ; người tinh khôn đã xuất hiện và sinh sống tại khắp mọi nơi trên thế giới

  Câu 6 : A

  ⇒ Khoa học hiện đại đã chững minh được rằng loài người có nguồn gốc từ một loài vượn cổ có nguồn gốc vào khoảng 6 triệu năm về trước

  Câu 7 : A

  ⇒ Sự kiện từ vượn cổ tiến hóa thành người tối cổ

  Câu 8 : D  

  ⇒ Đã biết ghè một mặt của mảnh đá cho sắc và vừa tay cầm.

  Câu 9 : A

  ⇒ Hình thức xã hội đầu tiên của con người là Thị Tộc

  Câu 10 : A

  ⇒ Người tinh khôn đã cư trú phổ biến tại ” Nhà cửa “

  Câu 11 : A

  ⇒ Đơn vị xã hội đầu tiên đó là : Thị Tộc

  Câu 12 : A

  ⇒ Gồm những gia đình gồm hai đến ba thế hệ có chung dòng máu.

  `@Sano`

  $\text{Chúc bn hok tốt}$

  0
  2022-07-21T11:28:02+00:00

  1.B.Một loài vượn cổ

  *Chặng đầu của sự phát triển có sự xuất hiện của vượn cổ(sống cách chúng ta khoảng 6 triệu năm)

  2.A.Người tối cổ

  *Trên đường tiến triển đã xuất hiện bước trung gian đầu tiên:Vượn cổ→Người tối cổ

  3.B.Loài vượn cổ

  *Tại Đông phi,Tây á và VN đã tìm thấy xương cốt của loài vượn cổ

  4.A.Người tối cổ

  *Tại Đông phi,Giava(Inđonêxia),Bắc Kinh(TQ),…. đã tìm thấy xương cốt của người tối cổ

  5.C.Người tinh khôn

  *Khoảng 4 vạn năm trước,người tối cổ→người tinh khôn với cấu tạo như con người ngày nay

  6.A.Vượn cổ

  *Nguồn gốc này đã được các nhà khoa học xác minh,là thông tin xác thực

  7.A.Vượn cổ thành người

  *Việc vượn cổ→người tối cổ⇒Đánh dấu,mở ra thười đại đầu trong lịch sử loài người

  8.D.Ghè một mặt của mảnh đá cho sắc và vừa tay cầm

  *Ở thời kì của người tối cổ,công cụ lao động được làm ra khá thô sơ,đơn giản bằng việc dùng một mặt của mảnh đá đá ghè,đẽo công cụ cho sắc bén và vừa với tay cầm

  9.A.Thị tộc

  *Thị tộc là hình thức tổ chức xã hội đầu tiên của loài người:Gồm khoảng 10 gia đình với 2→3 thế hệ già,trẻ chung dòng máu

  10.A.Nhà cửa

  *Vào cuối thời kì đá cũ,người tinh khôn đã bước đầu chuyển từ việc sông trong các hang động máui đá→có nhà cửa

  11.A.Thị tộc

  *Khi chuyển hóa thành người tinh khôn→Ý thức,nhận biết được nâng cao→Những người chung dòng máu(tức huyết thống) sẽ sống cùng nhau→Tạo nên thị tộc

  12.A.Những gia đình gồm 2 đến 3 thế hệ có chung dòng máu

  *Gỉai thích xem lại câu 9

  @TriLeCongTri

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )