Môn Lịch Sử Lớp 10 nhưng ưu và nhược điểm chính sách quân điền dưới thời đường

Question

Môn Lịch Sử Lớp 10 nhưng ưu và nhược điểm chính sách quân điền dưới thời đường Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 5 tháng 2022-07-02T23:53:25+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-02T23:54:36+00:00

  Em thấy những điều sau nó rất khâm phục :

  – Chế độ quân điền là nhà Đường lấy ruộng đất công lãng xã và ruộng đất bỏ hoang đem chia cho hộ nông dân.

  Nội dung của chế độ quân điền :

  – Nhà nước đem ruộng đất do mình trực tiếp cai quản, quản lí chia cho

  nông dân cày cấy.

  – Các quan lại tùy theo chức vụ cao thấp, được cấp ruộng đất làm bổng

  lộc

  – Ruộng trồng lúa, người làm thuê đến 60 tuổi phải trả lại cho nhà nước,

  ruộng trồng dâu được cha chuyền con nối.

   Ý nghĩa :

  – Nông dân yên tâm sản xuất.

  – thực hiện nghĩa vụ cho nhà nước.

  – Hạn chế phong trào đấu tranh của nông dân.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )