Môn Lịch Sử Lớp 10 so sánh chế độ chuyên chế cổ đại phương đông với nền dân chủ chủ nô phương tây

Question

Môn Lịch Sử Lớp 10 so sánh chế độ chuyên chế cổ đại phương đông với nền dân chủ chủ nô phương tây Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reagan 4 tháng 2022-01-13T07:44:16+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T07:45:24+00:00

  So sánh chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông với chế độ dân chủ chủ nô cổ đại phương Tây:

  * Giống:

  – Đều là một chế độ chính trị, mang tính chuyên chế.

  * Khác:

  – Phương Đông:

  + Do vua đứng đầu, vua là người tối cao nắm cả vương quyền và thần quyền (Ở Ai Cập vua được gọi là Pha-ra-ôn, ở Lưỡng Hà là En-xi, ở Trung Quốc là Thiên tử).

  + Giúp việc cho vua là một bộ máy hành chính quan liêu gồm quý tộc, đứng đầu là Vidia (Ai Cập) hoặc Thừa tướng (Trung Quốc)

  – Phương Tây:

  + Thể chế dân chủ cổ đại mang tính chất dân chủ rộng rãi.

  + Đây là một thế chế chính trị dựa trên sự bóc lột nô lệ. Đối với đông đảo quân chúng nô lệ và kiều dân thì đó cũng là nền chuyên chính của giai cấp chủ nô.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )