Môn Lịch Sử Lớp 10 Tại sao nói bản chất của nền dân chủ cổ đại ở Hy Lạp, Rôma là nền dân chủ chủ nô?

Question

Môn Lịch Sử Lớp 10 Tại sao nói bản chất của nền dân chủ cổ đại ở Hy Lạp, Rôma là nền dân chủ chủ nô? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 4 tháng 2022-08-07T15:31:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T15:32:44+00:00

   Vì đây là một thế chế chính trị dựa trên sự bóc lột nô lệ. Những người lao động chủ yếu trong xã hội Địa Trung Hải là nô lệ thì không có quyền công dân. Đối với đông đảo quân chúng nô lệ và kiều dân thì đó cũng là nền chuyên chính của giai cấp chủ nô.

  0
  2022-08-07T15:32:56+00:00

  – Thể chế dân chủ cổ đại mang tính chất dân chủ rộng rãi.

  – Tuy nhiên, đây là một thế chế chính trị dựa trên sự bóc lột nô lệ. Những người lao động chủ yếu trong xã hội Địa Trung Hải là nô lệ thì không có quyền công dân. Đối với đông đảo quân chúng nô lệ và kiều dân thì đó cũng là nền chuyên chính của giai cấp chủ nô.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )