Môn Lịch Sử Lớp 11 C1 vừa mới ra đời giai cấp công nhân việt nam đã tiếp thu được điều gì? A Học thuyết của chủ nghĩa Mac lenin B tư tưởng của cách mạng

Question

Môn Lịch Sử Lớp 11 C1
vừa mới ra đời giai cấp công nhân việt nam đã tiếp thu được điều gì?
A Học thuyết của chủ nghĩa Mac lenin
B tư tưởng của cách mạng tháng 10 Nga
C truyền thống yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của dân tộc ta
D tư tưởng của các trào lưu cứu nước ở các nước thuộc địa
C2
bài học lớn nhất cho phong trào cách mạng trong những năm 1914 1918?
A có hình thức đấu tranh phong phú
B quy mô rộng lớn
C thu hút được nhiều giai tầng tham gia
D có đường lỗi đấu tranh đúng đắn
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 4 tháng 2022-01-13T17:45:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T17:46:42+00:00

  1C

  2B

  0
  2022-01-13T17:46:45+00:00

  1.C

  2.B

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )