Môn Lịch Sử Lớp 11 câu 1: Tại sao nói cuộc duy tân minh trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?( viết thành bài văn) câu2:nêu kết quả của cách mạng

Question

Môn Lịch Sử Lớp 11 câu 1: Tại sao nói cuộc duy tân minh trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?( viết thành bài văn)
câu2:nêu kết quả của cách mạng tân hợi.vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản ko triệt để?(viết thành bài văn) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 19 phút 2022-07-30T09:06:18+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-07-30T09:07:37+00:00

    Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

    – Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.

    – Động lực cách mạng: đông đảo quần chúng nhân dân.

    – Kết quả, ý nghĩa: nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

    Cuộc Duy Tân Minh Trị tuy không lật đổ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến, nhưng đã xóa bỏ những tàn dư của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

    Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

    ⟹ Như vậy, Cuộc Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản.

    Kết quả của Cách mạng Tân Hợi:

    – Đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

    – Có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

    * Cách mạng Tân Hợi được xem là cuộc cách mạng tư sản không triệt để, vì:

    – Chưa thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến.

    – Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược.

    – Chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )