Môn Lịch Sử Lớp 11 Nhận xét tính chất và kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918 Nhận xét về cuộc duy Tân minh trị 1868 ở Nhật bản

Question

Môn Lịch Sử Lớp 11 Nhận xét tính chất và kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918
Nhận xét về cuộc duy Tân minh trị 1868 ở Nhật bản Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bella 12 tháng 2022-05-07T19:11:09+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T19:12:32+00:00

  * Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

  -Tính chất: Là cuộc chiến tranh: đế quốc, xâm lược, phi nghĩa

  – Kết cục

  + Sự thất bại của khối liên minh

  +Gây nhiều tai họa cho nhân loại

  +Hòa ước Vec – xai được kí kết

  +Phong trào cách mạng thế giới phát triển: Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng

  Mười Nga thắng lợi, mở ra kỷ nguyên mới…

  Nhận xét cuộc Duy Tân:

  Cuộc Duy Tân Minh Trị mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản và đã mở đường cho việc biến Nhật Bản phong kiến thành 1 đất nước tư bản chủ nghĩa và tiến dần lên đế quốc chủ nghĩa từ đó giúp Nhật Bản thoát khỏi số phận 1 nước thuộc địa

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )