Môn Lịch Sử Lớp 11 Tình hình Ấn Độ đầu thế kỉ XVII có đặc điểm gì giống với các nước phương Đô khác? A. Đi theo con đường chủ nghĩa tư bản. B. Là thu

Question

Môn Lịch Sử Lớp 11 Tình hình Ấn Độ đầu thế kỉ XVII có đặc điểm gì giống với các nước phương Đô khác?
A. Đi theo con đường chủ nghĩa tư bản.
B. Là thuộc địa của các nước phương Tây.
C. Trở thành nước độc lập tiến lên chủ nghĩa tư bản.
D. Đứng trước nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalyn 4 tháng 2022-08-23T04:56:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T04:58:05+00:00

  Tình hình Ấn Độ đầu thế kỉ XVII có đặc điểm gì giống với các nước phương Đô khác?

  A. Đi theo con đường chủ nghĩa tư bản.

  B. Là thuộc địa của các nước phương Tây.

  C. Trở thành nước độc lập tiến lên chủ nghĩa tư bản.

  D. Đứng trước nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây.

  Đáp án D nhé bạn do ấn độ đồi dào về nguồn hương liệu,tài nguyên thiên nhiên

  Hay nhất nhé bạn

  0
  2022-08-23T04:58:12+00:00

  Tình hình Ấn Độ đầu thế kỉ XVII có đặc điểm gì giống với các nước phương Đô khác?

  A. Đi theo con đường chủ nghĩa tư bản.

  B. Là thuộc địa của các nước phương Tây.

  C. Trở thành nước độc lập tiến lên chủ nghĩa tư bản.

  D. Đứng trước nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây.

  — Từ đầu thế kỉ XVII, chế độ phong kiến Ấn Độ suy yếu, nên các nước thực dân phương Tây, chủ yếu là Anh nhăm nhe xâm lược.
  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )