Môn Lịch Sử Lớp 12 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền công đánh nghĩa và tiền công thực tế

Question

Môn Lịch Sử Lớp 12 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền công đánh nghĩa và tiền công thực tế Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 12 tháng 2022-04-08T16:27:55+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  1. Tiền công danh nghĩa là số tiền mà người công nhân nhận được do bán sức lao động của mình cho nhà tư bản. Tiền công được sử đụng để tái sản xuất sức lao động, nên tiền công danh nghĩa phải được chuyển hóa thành tiền công thực tế.

    Tiền công thực tế là tiền công được biểu hiện bằng số lượng hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ mà công nhân mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )