Môn Lịch Sử Lớp 12 Câu 102: Trong bối cảnh thế giới bị phân chia làm “hai cực”, “hai pheº nguyên tắc hoạt động nào được xem là có ý nghĩa thực tiễn nhất c

Question

Môn Lịch Sử Lớp 12 Câu 102: Trong bối cảnh thế giới bị phân chia làm “hai cực”, “hai pheº nguyên tắc hoạt động nào được xem là có ý nghĩa thực tiễn nhất của Liên hợp quốc?
A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn trong Hội đồng Bảo an.
C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết dân tộc.
D. Các thành viên không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.
CÁC BẠN GIẢI THÍCH VÌ SAO CHO MÌNH VỚI NHA Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 12 tháng 2022-05-07T14:58:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T15:00:13+00:00

  Trong bối cảnh thế giới bị phân chia làm “hai cực”, “hai pheº nguyên tắc hoạt động nào được xem là có ý nghĩa thực tiễn nhất của Liên hợp quốc?

  A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

  B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn trong Hội đồng Bảo an.

  C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết dân tộc.

  D. Các thành viên không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

  vì trong bối cảnh thế giới bị phân chia làm “hai cực” “hai phe”, nguyên tắc hoạt động được xem là có ý nghĩa thực tiễn nhất của Liên Hợp Quốc là chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn trong Hội đồng bảo an.

  0
  2022-05-07T15:00:52+00:00

  Câu 102: Trong bối cảnh thế giới bị phân chia làm “hai cực”, “hai pheº nguyên tắc hoạt động nào được xem là có ý nghĩa thực tiễn nhất của Liên hợp quốc? 
  A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
  B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn trong Hội đồng Bảo an.
  C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết dân tộc. 
  D. Các thành viên không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

  =>B

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )