Môn Lịch Sử Lớp 12 Câu 105: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nhận định: Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ cá

Question

Môn Lịch Sử Lớp 12 Câu 105: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nhận định: Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phong trào tự giác?
A. Phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo, thống nhất.
B. Đảng ra đời gắn với phong trào công nhân, phong trào yêu nước.
C. Phong trào công nhân không thể tách rời phong trào yêu nước.
D. Sự ra đời của Đảng quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng.
CÁC BẠN GIẢI THÍCH VÌ SAO CHO MÌNH VỚI NHA Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 12 tháng 2022-05-07T14:31:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T14:32:37+00:00

  Đáp án: A. Phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo, thống nhất.

  Vì từ khi Đảng ra đời, phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo với đường lối đấu tranh thống nhất

  0
  2022-05-07T14:33:00+00:00

  Câu 105: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nhận định: Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phong trào tự giác?

  A. Phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo, thống nhất.

  B. Đảng ra đời gắn với phong trào công nhân, phong trào yêu nước.

  C. Phong trào công nhân không thể tách rời phong trào yêu nước.

  D. Sự ra đời của Đảng quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng.

  => vì từ khi Đảng ra đời, phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo với đường lối đấu tranh thống nhất.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )