Môn Lịch Sử Lớp 12 điền giúp mình nhiệm vụ chiến lược

Question

Môn Lịch Sử Lớp 12 điền giúp mình nhiệm vụ chiến lược Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-lich-su-lop-12-dien-giup-minh-nhiem-vu-chien-luoc

in progress 0
Mary 12 tháng 2022-05-07T18:26:07+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T18:27:33+00:00

  – Nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt: đánh đổ đế quốc và tay sai; giải phóng các dân tộc ở Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

  – Khẩu hiệu: tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, chỉ tịch thu ruộng đất của đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc, chống tô cao, lãi nặng; tạm gác khẩu hiệu lập chính quyền Xô viết công – nông – binh bằng khẩu hiệu lập chính quyền dân chủ cộng hòa.

  – Phương pháp đấu tranh: chuyển từ đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ chính quyền đế quốc và tay sai; từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật, bất hợp pháp.

  – Mặt trận: thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận Dân chủ Đông Dương, nhằm tập hợp mọi lực lượng dân tộc chống đế quốc.

  c) Ý nghĩa: Đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng – đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kì trực tiếp vận động cứu nước.

  Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phong-trao-giai-phong-dan-toc-tu-thang-9-nam-1939-den-thang-3-nam-1945-c87a7437.html#ixzz7EQHJMCJB

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )