Môn Lịch Sử Lớp 12 Hội nghị quốc tế nào dưới đây quy định giao cho quân đội anh và Quân Trung Hoa Dân Quốc vào Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật ?

Question

Môn Lịch Sử Lớp 12 Hội nghị quốc tế nào dưới đây quy định giao cho quân đội anh và Quân Trung Hoa Dân Quốc vào Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật ?
A. hội nghị pốtxđam
B. Hội nghị ianta
C. Hội nghị vécxai
S. Hội nghị giơnevơ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 4 tháng 2022-01-07T01:33:57+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-07T01:35:53+00:00

  Hội nghị quốc tế nào dưới đây quy định giao cho quân đội anh và Quân Trung Hoa Dân Quốc vào Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật?

  A. hội nghị pốtxđam

  B. Hội nghị ianta

  C. Hội nghị vécxai

  S. Hội nghị giơnevơ

  Giải thích:

  – Hội nghị Pốtxđam (Potsdam) năm 1945, đã thông qua quyết định phân công quân đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương. Theo đó, phía Bắc vĩ tuyến 16, việc giải giáp sẽ giao cho quân Trung Hoa Dân Quốc, còn phía nam vĩ tuyến 16 giao cho quân Anh

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )