Môn Lịch Sử Lớp 5 1) Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì? 2) Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của

Question

Môn Lịch Sử Lớp 5 1) Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?
2) Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 3 tháng 2022-02-08T19:45:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-08T19:46:47+00:00

  1) 

  Nhằm mục đích tạo điều kiện cho miền bắc chi viện cho chiến trường miền nam . 

  2 )

  Là con đường quan trọng nối  2 miền  nam bắc đường gốc phần to lớn vào sự nghiệp vào giải phóng miền nam .

  0
  2022-02-08T19:47:11+00:00

  1. Mục đích mở đường Trường Sơn là để chi viện lương thực, vũ khí, sức người… cho chiến trường miền Nam.

  2.

  – Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, đường Trường Sơn là tuyến giao thông quân sự chính chi viện sức người, vũ khí, lương thực, của cải…cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi  của cách mạng miền Nam.

  – Đường Trường Sơn là biểu tượng cho ý chí quyết thắng của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )