Môn Lịch Sử Lớp 5 Bộ luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi cho ai?

Question

Môn Lịch Sử Lớp 5 Bộ luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi cho ai? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 2 tuần 2022-05-07T04:40:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T04:42:28+00:00

  Luật Hồng Đức chủ yếu là để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền.

  Tuy nhiên, có một số điều luật tiến bộ hơn đã bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ, nô tì, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc,…

  0
  2022-05-07T04:42:33+00:00

  Bảo vệ cho Vua ,hoàng tộc , quan lại và địa chủ phong kiến

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )