Môn Lịch Sử Lớp 5 Các nhân vật lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến 1945

Question

Môn Lịch Sử Lớp 5 Các nhân vật lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến 1945 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nevaeh 3 ngày 2022-05-09T07:11:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T07:13:01+00:00

  -Đại nguyên soái Trương Định

  +Phất cao cờ Bình Tây chỉ huy hàng nghìn nghĩa quân hoạt động chống Pháp (từ năm 1862).

  -Vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết

  +Phong trào Cần Vương (từ năm 1885).

  -Phan Bội Châu

  +Phong trào Đông Du (từ năm 1904).

  -Nguyễn Ái Quốc

  +Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (đầu năm 1930).

   -Đảng Cộng Sản Việt Nam

  +Phong trào cách mạng 1930 – 1931. Phong trào Xô – Viết Nghệ – Tĩnh.

    -Đảng Cộng Sản Việt Nam

  +Cách mạng tháng Tám năm 1945.

  Chúc bạn học tốt :>

  0
  2022-05-09T07:13:04+00:00

  Một số nhân vật lịch sử:

  – Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định

  – Tôn Thất Thuyết, Vua Hàm Nghi

  – Pham Bội Châu, Phan Châu Trinh

  – Nguyễn Ái Quốc

  Một số sự kiện lịch sử tiêu biểu

  – Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta

  – Năm 1885, phong trào Cần Vương bùng nổ

  – Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

  – Ngày 2 – 9 – 1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )