Môn Lịch Sử Lớp 5 Cuối tháng 6, đầu tháng 7-1976, Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam đã có những quyết định trọng đại gì? Em có suy nghĩ gì về trách nhiệ

Question

Môn Lịch Sử Lớp 5 Cuối tháng 6, đầu tháng 7-1976, Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam đã có những quyết định trọng đại gì? Em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của một người công dân lần đầu tiên đi bỏ phiếu của cha ông ta thời đó và của bản thân em sau này?
các bạn giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-lich-su-lop-5-cuoi-thang-6-dau-thang-7-1976-quoc-hoi-khoa-vi-cua-nuoc-viet-nam-da-co-nhung-q

in progress 0
Valentina 2 ngày 2022-01-14T23:37:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T23:38:16+00:00

  – Đổi tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  – Quyết định quốc huy

  – Quốc kì là lá cờ đó sao vàng

  – Quốc ca là bài ” Tiến quân ca “

  – Thủ đô là Hà Nội

  – Thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Tp. HCM

  0
  2022-01-14T23:38:24+00:00

   Câu 1:

     Cuối tháng 6, đầu tháng 7-1976, Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam đã có những quết định trọng đại, đó là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất được bầu vào ngày 25 tháng 4 năm 1976 với 492 đại biểu trúng cử. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI cũng chính là cuộc Tổng tuyển cử để thống nhất Việt Nam theo các điều khoản trong Hiệp định Paris 1973, Quốc hội khóa VI gồm có 492 đại biểu, trong đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 21 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết. Ngày 2-7-1976, Quốc hội khóa VI đã tiến hành bầu các lãnh đạo các cơ quan cao nhất của Nhà nước và thành lập Chính phủ mới.  Và theo đề nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã bầu Ủy ban Dự thảo Hiến pháp cho nước Việt Nam thống nhất. Ủy ban dự thảo Hiến pháp gồm 36 thành viên.

     Còn vào này 3-7-1976 (Hoàn thành công cuộc tái thống nhất Việt Nam) quá trình thực hiện thống nhất nước nhà về mặt nhà nước bao gồm ba bước:

     1. Đại biểu nhân dân hai miền họp Hội nghị hiệp thương chính trị để thống nhất nhận định về yêu cầu và nội dung của toàn bộ sự nghiệp hoàn thành thống nhất nước nhà; về tầm quan trọng và tính cấp bách cũng như về bước đi và biện pháp của việc thực hiện thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Hội nghị này họp vào trung tuần tháng 11 năm 1975 ở thành phố Hồ Chí Minh và đã thành công tốt đẹp

      2. Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất. Cuộc tổng tuyển cử này đã được tiến hành trong cả nước ngày 25 tháng 4 năm 1976 theo những nguyên tắc thật sự dân chủ là: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Thắng lợi vang dội đã giành được trong cuộc tổng tuyển cử có tính chất quyết định đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.

      3. Quốc hội chung của cả nước họp để xác nhận kết quả cuộc tổng tuyển cử; quyết định thể chế nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới; thảo luận về tình hình và nhiệm vụ, về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, về chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà nước ta;quyết định tên nước, quốc huy, quốc kỳ, quốc ca, thủ đô, …; quyết định và bầu những cơ quan lãnh đạo của Nhà nước Việt Nam thống nhất để điều hành công việc của cả nước, bầu Ủy ban dự thảo Hiến pháp của nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

  Câu 2:

       Em nghĩ rằng, người bỏ phiếu cần phải có long trung thực, lòng yêu nước, tìm ra người năng lực giúp đỡ đất nước, em sau này cũng thế, cần phải có long trung thực, lòng yêu nước, để tìm ra người có thể giúp đỡ đất nước sau này.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )