Môn Lịch Sử Lớp 5 Vì sao Nhà máy Cơ khí Hà Nội lại được vinh dự đón Bác Hồ về 9 lần về thăm?

Question

Môn Lịch Sử Lớp 5 Vì sao Nhà máy Cơ khí Hà Nội lại được vinh dự đón Bác Hồ về 9 lần về thăm? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 3 tháng 2022-02-23T01:16:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-23T01:17:30+00:00

  Vì sao Nhà máy Cơ khí Hà Nội lại được vinh dự đón Bác Hồ về 9 lần về thăm?

  => Vì nhà máy luôn đạt được thành tích to lớn và góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho đất nước .

  0
  2022-02-23T01:17:53+00:00

  Nhà máy Cơ khí Hà Nội lại được vinh dự đón Bác Hồ về thăm nhiều lần vì nhà máy luôn đạt được thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây và bảo vệ Tổ quốc.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )