Môn Lịch Sử Lớp 6 1/ Nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa Bà Triệu? 2/ Bà Triệu là người như thế nào? 3/ Nêu diễn biến cuộc khởi nghĩa? 4/ Khi ra trận trông b

Question

Môn Lịch Sử Lớp 6 1/ Nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa Bà Triệu?
2/ Bà Triệu là người như thế nào?
3/ Nêu diễn biến cuộc khởi nghĩa?
4/ Khi ra trận trông bà Triệu như thế nào?
5/ Kết quả của cuộc khởi nghĩa?
6/ Vì sao khởi nghĩa thất bại?
7/ Khởi nghĩa có ý nghĩa như thế nào?
8/ Để tưởng nhớ công ơn Bà nhân dân ta đã làm gì?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 7 phút 2022-09-23T13:19:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T13:20:35+00:00

  1/ Chính sách đô hộ, đồng hóa rất tàn bạo của triều đại nhà Ngô

  2/ Bà Triệu là người khảng khái, giàu lòng yêu nước, có chí lớn.

  3/

  * Diễn biến :

  – Năm 248 cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền ( Hậu Lộc – Thanh Hóa ).

  – Nghĩa quân đánh phá các thành ấp của nhà Ngô ở quận Cửu Chân, từ đó đánh ra khắp Giao Châu.

  – Nhà Ngô cử Lục Dận đem 6000 quân sang Giao Châu, Lục Dận vừa đánh vừa mua chuột.

  4/

  Bà đã nói :”Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”

  5/ kết quả :

  – Cuộc khởi nghĩa bị dần ác

  – Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền Hậu Lộc – Thanh Hóa ).

  6/ Vì nghĩa giặc quá mạnh , nghĩa quân chống đỡ ko nổi => cuộc khởi nghĩa bị đàn áp =>thất bại

  7/ Ý nghĩa : Khởi nghĩa tiêu biểu cho ý chí quyết dành lại độc lập của dân tộc ta.

  8/

  Họ đã lập đền thờ của bà và hằng năm thắp hương để tưởng nhớ công ơi của bà

  0
  2022-09-23T13:20:51+00:00

  1)Do chính sách đô hộ, đồng hóa rất tàn bạo của triều địa nhà Ngô.

  2)Bà Triệu là người khảng khái, giàu lòng yêu nước, có chí lớn.
  3) Diễn biến cuộc khởi nghĩa :

      -Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ.
     
  – Từ căn cứ Phú Điền, nghĩa quân nhanh chóng đánh chiếm các thành của bọn đỏ hộ ở quận Cửu Chân rồi từ đó đánh rộng ra khắp Giao Châu. Sử nhà Ngô chép : “Năm 248, toàn thể Giao Châu đều chấn động”. Nhà Ngô cử Lục Dận đem 6000 quân sang đàn áp. Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền – Hậu Lộc – Thanh Hoá).

  4)Khi ra trận, Bà Triệu thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi

  5)Kết quả cuộc khởi nghĩa :

        -Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp.

        – Bà Triệu hy sinh trên núi Tùng.

  6)Do nhà Ngô cử viên tướng Lục Dận đem 6.000 quân sang Giao Châu. Lục Dận huy động thêm lực lượng lớn vừa đánh, vừa mua chuộc, chia rẽ nghĩa quân ⇒Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp ⇒Thất bại.

  7)Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu tuy thất bại, nhưng đã để lại một dấu son sáng ngời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Dân tộc ta nói chung, Thanh Hóa nói riêng rất tự hào đã sản sinh ra vị nữ Anh hùng đã làm nên những chiến công rạng rỡ cho dân tộc. Tinh thần yêu nước, chí khí quật cường cùng sự hy sinh lẫm liệt của Bà Triệu không chỉ làm cho kẻ thù khiếp sợ mà còn là nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự chủ của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử.

  8)Họ đã lập đền thờ của bà và hằng năm thắp hương để tưởng nhớ công ơi của bà.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )