Môn Lịch Sử Lớp 6 câu 4 : vì sao nói trận chiến sông bạch đằng năm 938 là 1 chiến thắng vĩ đại của dân tộc câu 5: kế hoạch đánh giặc của ngô Quyền chủ đ

Question

Môn Lịch Sử Lớp 6 câu 4 : vì sao nói trận chiến sông bạch đằng năm 938 là 1 chiến thắng vĩ đại của dân tộc
câu 5: kế hoạch đánh giặc của ngô Quyền chủ động và độc đáo ntn ?Ngô Quyền có công như nào trong kháng chiến lần 2
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Natalia 1 tuần 2022-01-15T14:14:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-15T14:15:10+00:00

  Câu 4 : Vì đây là lần thứ 2 nhà nam hán đem quân sang xâm lược nước ta , mặc dù sau chiến thắng này , nhà nam hán vẫn còn tồn tại một thời gian nữa nhưng không dám đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ ba nữa . 

  Câu 5 : Về kế hoạch đánh giặn của Ngô Quyền : 

  – Chủ động đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh và xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng .

    Độc đáo : Lợi dụng thủy triều , xây dựng trận điạ bãi cọc ngầm với hàng nghìn cây cọc nhọn ,…chỉ sử dụng thuyền nhỏ , nhẹ để luồn lách ở bãi cọc . thuyền địch to , cồng kềnh nên rất khó khăn khi tìm cách thoát khỏi bãi cọc lúc triều xuống .

   Ngô Quyền có công : -Biết huy động được sức mạnh toàn dân chuẩn bị cho cuộc kháng chiến .

                                      -Biết tận dụng được vị trí và địa thế của sông Bạch Đằng để đánh giặc .

                                      -Chủ động đưa ra kế hoạch và cách đánh giặc độc đáo và biết bố trí trận địa bãi cọc ngầm .

 1. giangnguyen
  0
  2022-01-15T14:15:42+00:00

  câu 4 Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta vì:

  – Đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

  – Đánh bại ý chí xâm lược của nhà Nam Hán. Đây là lần thứ hai nhà Nam Hán đem quân sang xâm lược nước ta, mặc dù sau chiến thắng này, nhà Nam Hán còn tồn tại một thời gian nữa nhưng không dám đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ ba.

   Với chiến thắng này, nhân dân ta đã đạp tan hoàn toàn mưu đồ xâm chiếm nước ta của bọn phong kiến phương Bắc. Khẳng định nền độc lập của dân tộc, chiến thắng Bạch Đằng mở ra thời kì độc lập lâu dài của Tổ quốc.

  câu 5

  Về kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động, độc đáo ở chỗ:

  – Chủ động: đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh và xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng,…

  – Độc đáo:

  + Lợi dụng thuỷ triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hàng nghìn cây cọc nhọn… chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ luồn lách ờ bãi cọc. 

  + Thuyền địch to, cồng kềnh rất khó khăn khi tìm cách thoát khỏi bãi cọc lúc nước triều xuống…

  ngô quyền có công

  – Huy động được sức mạnh toàn dân chuẩn bị cho cuộc kháng chiến.

  – Biết tận dụng được vị trí và địa thế của sông Bạch Đằng để đánh giặc.

  – Chủ động đưa ra kế hoạch và cách đánh giặc độc đáo – bố trí trận địa cọc ngầm.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )