Môn Lịch Sử Lớp 6 Câu 5: Thời gian Mã Viện đưa quân tấn công vào nước ta và đầu tiên tấn công ở đâu? A. tháng 4 năm 42. Tấn công ở Hợp Phố. B. tháng 4 nă

Question

Môn Lịch Sử Lớp 6 Câu 5: Thời gian Mã Viện đưa quân tấn công vào nước ta và đầu tiên tấn công ở đâu?
A. tháng 4 năm 42. Tấn công ở Hợp Phố.
B. tháng 4 năm 42. Tấn công ở Giao Chỉ.
C. tháng 4 năm 42. Tấn công ở Cửu Chân.
D. tháng 4 năm 42. Tấn công ở Nhật Nam.
Câu 6: Hai thứ thuế bị nhà Hán đánh nặng nhất là:
A. Rượu và Muối.
B. Sắt và Muối.
C. Thuế chợ và thuế đò.
D. Thuế ruộng và thuế thân.
Câu 7: Đây là tầng lớp làm ra của cải, vật chất cho xã hội, họ phải nộp một phần thu
hoạch, làm tạp dịch cho các gia đình quý tộc…Họ là ai?
A. Nông dân và thợ thủ công.
B. Địa chủ và nô tì.
C. Nông dân công xã và nông dân lệ thuộc.
D. Nô tì và thợ thủ công
Câu 8: Khởi nghĩa thất bại, không chịu khuất phục kẻ thù. Bà Triệu đã tuẫn tiết tại:
A. Sông Hát (Hát Môn – Hà Nội)
B. Núi chùa Thầy (Quốc Oai – Hà Nội)
C. Núi Tùng (Hậu Lộc – Thanh Hóa)
D. Núi Nưa (Hậu Lộc – Thanh Hóa)
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lydia 5 tháng 2022-07-03T04:56:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T04:57:11+00:00

  CHO MK CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ

  Câu 5: Thời gian Mã Viện đưa quân tấn công vào nước ta và đầu tiên tấn công ở đâu?

  A. tháng 4 năm 42. Tấn công ở Hợp Phố.

  B. tháng 4 năm 42. Tấn công ở Giao Chỉ.

  C. tháng 4 năm 42. Tấn công ở Cửu Chân.

  D. tháng 4 năm 42. Tấn công ở Nhật Nam.

  Câu 6: Hai thứ thuế bị nhà Hán đánh nặng nhất là:

  A. Rượu và Muối.

  B. Sắt và Muối.

  C. Thuế chợ và thuế đò.

  D. Thuế ruộng và thuế thân.

  Câu 7: Đây là tầng lớp làm ra của cải, vật chất cho xã hội, họ phải nộp một phần thu hoạch, làm tạp dịch cho các gia đình quý tộc…Họ là ai?

  A. Nông dân và thợ thủ công.

  B. Địa chủ và nô tì.

  C. Nông dân công xã và nông dân lệ thuộc.

  D. Nô tì và thợ thủ công

  Câu 8: Khởi nghĩa thất bại, không chịu khuất phục kẻ thù. Bà Triệu đã tuẫn tiết tại:

  A. Sông Hát (Hát Môn – Hà Nội)

  B. Núi chùa Thầy (Quốc Oai – Hà Nội)

  C. Núi Tùng (Hậu Lộc – Thanh Hóa)

  D. Núi Nưa (Hậu Lộc – Thanh Hóa)

  0
  2022-07-03T04:57:37+00:00

  Câu 5: Thời gian Mã Viện đưa quân tấn công vào nước ta và đầu tiên tấn công ở đâu?

  A. tháng 4 năm 42. Tấn công ở Hợp Phố.

  B. tháng 4 năm 42. Tấn công ở Giao Chỉ.

  C. tháng 4 năm 42. Tấn công ở Cửu Chân.

  D. tháng 4 năm 42. Tấn công ở Nhật Nam.

  Câu 6: Hai thứ thuế bị nhà Hán đánh nặng nhất là:

  A. Rượu và Muối.

  B. Sắt và Muối.

  C. Thuế chợ và thuế đò.

  D. Thuế ruộng và thuế thân.

  Câu 7: Đây là tầng lớp làm ra của cải, vật chất cho xã hội, họ phải nộp một phần thu hoạch, làm tạp dịch cho các gia đình quý tộc…Họ là ai?

  A. Nông dân và thợ thủ công.

  B. Địa chủ và nô tì.

  C. Nông dân công xã và nông dân lệ thuộc.

  D. Nô tì và thợ thủ công

  Câu 8: Khởi nghĩa thất bại, không chịu khuất phục kẻ thù. Bà Triệu đã tuẫn tiết tại:

  A. Sông Hát (Hát Môn – Hà Nội)

  B. Núi chùa Thầy (Quốc Oai – Hà Nội)

  C. Núi Tùng (Hậu Lộc – Thanh Hóa)

  D. Núi Nưa (Hậu Lộc – Thanh Hóa)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )