Môn Lịch Sử Lớp 6 Em có nhận xét gì về tổ chức của nhà nước Văn Lang này?

Question

Môn Lịch Sử Lớp 6 Em có nhận xét gì về tổ chức của nhà nước Văn Lang này? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 4 tháng 2022-01-14T04:06:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T04:07:54+00:00

  – Nhà nước Văn Lang tổ chức rất đơn giản, chia làm 3 cấp (chỉ có vài chức quan)

     + Trung ương do vua Hùng đứng đầu, có Lạc hầu, Lạc tướng giúp.

     + Bộ do Lạc tướng đứng đầu.

     + Làng, bản (chiềng chạ) do Bồ chính đứng đầu.

  – Nhà nước chưa có quân đội, chưa có luật pháp.

  – > Khi có chiến tranh, Hùng Vương và các Lạc tướng huy động thanh niên trai tráng ở các chiềng, chạ tập hợp lại, cùng chiến đấu.

  – Nhà nước Văn Lang tuy đơn giản nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản nhà nước.

  0
  2022-01-14T04:07:58+00:00

  Tổ chức nhà nước thời Hùng Vương đã:

  – Có tổ chức từ trên xuống dưới, lấy làng, chạ làm cơ sở (đơn vị hành chính).

  – Tổ chức còn rất đơn giản và sơ khai. Tuy nhiên, đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển nền kinh tế, xã hội đất nước cũng như sự hình thành quốc gia – dân tộc và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )