Môn Lịch Sử Lớp 6 Giúp em nhaaaa em cho 5 sao

Question

Môn Lịch Sử Lớp 6 Giúp em nhaaaa em cho 5 sao Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-lich-su-lop-6-giup-em-nhaaaa-em-cho-5-sao

in progress 0
Arianna 1 năm 2022-05-07T23:56:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. `Từ` `thế` `kỉ` `VII` `đến` `thế` `kỷ` `X`, `ở` `khu` `vực` `Đông` `Nam` `Á` `đã` `hình` `thành` `một` `số` `quốc` `gia`, `lấy` `một` `bộ` `tộc` `đông` `và` `phát` `triển` `nhất` `làm` `nòng` `cốt` như:

  + Các vương quốc Sri Kse-tra của người Môn và Pa-gan của người Miền (ở lưu vực sông l-ra-oa-đi);

  + Vương quốc Đva-ra-va-ti của người Môn,

  + Vương quốc Chân Lạp của nguời Khơ-me (ở lưu vực sông Mê Nam);

  + Vương quốc Sri Vi-giay-a của người Mã Lai (trên đảo Xu-ma-tra);

  + Vương quốc Ca-lin-ga của người In-đô-nê-xi-a (trên đảo Gia-va).

  0
  2022-05-07T23:58:06+00:00

  Từ thế kỉ VII đến thế kỷ X, ở khu vực Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia, lấy một bộ tộc đông và phát triển nhất làm nòng cốt như:

  + Các vương quốc Sri Kse-tra của người Môn và Pa-gan của người Miền (ở lưu vực sông l-ra-oa-đi);

  + Vương quốc Đva-ra-va-ti của người Môn,

  + Vương quốc Chân Lạp của nguời Khơ-me (ở lưu vực sông Mê Nam);

  + Vương quốc Sri Vi-giay-a của người Mã Lai (trên đảo Xu-ma-tra);

  + Vương quốc Ca-lin-ga của người In-đô-nê-xi-a (trên đảo Gia-va).

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )