Môn Lịch Sử Lớp 6 quá trình tiến hoá của loài vượn người thành người trải qua mấy giai đoạn

Question

Môn Lịch Sử Lớp 6 quá trình tiến hoá của loài vượn người thành người trải qua mấy giai đoạn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kaylee 31 phút 2022-07-15T00:51:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-15T00:53:09+00:00

  Quá trình tiến hóa của loài người trải qua 04 giai đoạn chính: vượn người hóa thạch, người vượn hóa thạch (người tối cổ), người cổ và người hiện đại.

  0
  2022-07-15T00:53:16+00:00

  tar lời : 

  Quá trình tiến hóa của loài vượn người thành người trải qua bốn giai đoạn.

  Các giai đoạn đó là : 

  Vượn người hóa thạch → Người tối cổ → Người cổ → Người hiện đại.

  Người hiện đại chính là loài người chúng ta ngày nay.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )