Môn Lịch Sử Lớp 7 1 Nêu nội dung của bộ luật hồng đức? So sánh điểm giống và khác nhau giữa bộ luật thời lý và thời trần? 2 Trình bày thành triệu về kin

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 1 Nêu nội dung của bộ luật hồng đức? So sánh điểm giống và khác nhau giữa bộ luật thời lý và thời trần?
2 Trình bày thành triệu về kinh tế văn hóa thế kỉ XVI
Giúp với mọi người Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 3 tháng 2022-02-13T21:43:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-13T21:44:50+00:00

  1

  Nội dung cơ bản của bộ luật Hồng Đức là:

  • Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ
  • Bảo vệ chủ quyền quốc gia
  • Khuyến khích phát triển kinh tế
  • Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc
  • Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

  **giống nhau

  -Thực hiện chính sách ” Ngụ Binh Ư Nông”

  -Quân sĩ ngày đêm luyện tập võ nghệ , bố trí canh phòng ở những nơi hiểm yếu.

  **khác 

  Thời trần không có quan đội của các vương hầu quí tộc

  – Vua trực tiếp nắm quyền tổng chỉ huy quân đội

  2. ngắn gọ nhé

  * kinh tế 

  – đàng ngoài : chiến tranh giữa các tập đoàn pk kéo dài dẫn đến 

  +ruộng đất công bị cường hào đem cầm bán

  +ruộng đất bỏ hoang đói kem mất mùa xảy ra dồn dập

  ⇒ kinh tế nông nghiệp giảm sút , đời sống nhân dân đói khổ

  – đàng trong 

  + chúa Nguyễn ra sức khai hóa vùng Thuận Quảng để củng cố cát cứ

  + tổ chức di dân khai hoang 

  +đk tự nhiên thuận lợi → năng suất lúa cao 

  ⇒ nông nghiệp phát triển đời sống nhân dân ổn định . đồng thời xuất hiện tầng lớp địa chủ chiếm đoạt ruộng đất

  * văn hóa 

  – tôn giáo 

  +nho giáo vẫn đc đề cao trong học tập thi cử và tuyển chọn quan lại 

  +phật giáo , đạo giáo dần phục hồi và phát triển

  +nếp sống văn hóa đc giữ gìn

  +đạo thiên chúa xuất hiện vào cuối thế KỈ XVI nhưng bị ngăn cấm

  -chũ quốc ngữ ra đời 

  -văn học chữ nôm phát triển : tiêu biểu Nguyễn Bỉnh Khiêm

   -nghệ thuật dân gian dần phục hồi và phát triển

  0
  2022-02-13T21:44:59+00:00

   Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành một bộ luật mới mang tên là Quốc triều hình luật (thường gọi là  luật Hồng Đức).

  – Nội dung chính của bộ luật là bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc; bảo vệ quyền lợi của quan lại và giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến. Đặc biệt bộ luật có những điều luật bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ một số quyền của phụ nữ

  * Giống nhau:

  – Về bản chất đều mang tính giai cấp và đẳng cấp.

  – Mục đích chủ yếu là để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền.

  – Đều có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.

  * Khác nhau:

  – Luật pháp thời Lý – Trần chưa đầy đủ và có một số điểm tiến bộ như luật pháp thời Lê sơ.

  – Luật pháp thời Lê sơ được nhà nước rất quan tâm. Bộ luật Hồng Đức được ban hành là bộ luật hoàn chỉnh, đầy đủ, tiến bộ nhất trong các bộ luật thời phong kiến ở Việt Nam. Một số điều trong bộ luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ, nô tì, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc,…

   Câu 2 bạn xem trong sgk nhé ! ( sgk lớp 7 bài 23 )

   Dài quá

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )