Môn Lịch Sử Lớp 7 achi giúp em vứiiiii Câu 1. Hội nghị Diên Hồng là A.Hội những người cao tuổi. B. Hội cựu chiến binh C. Hội của các phụ lão bàn cách đán

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 achi giúp em vứiiiii
Câu 1. Hội nghị Diên Hồng là
A.Hội những người cao tuổi.
B. Hội cựu chiến binh
C. Hội của các phụ lão bàn cách đánh giặc.
D. Hội triệu tập các vương hầu, quan lại bàn cách đánh giặc.
Câu 2. Trần Quốc Toản bóp nát quả cam vì chưa đủ tuổi tham dự hội nghị nào?
A.Hội nghị Bình Than B. Hội nghị Diên Hông
C. Hội nghị do Trần Quốc Toản thành lập D. Hội nghị các phụ lão.
Câu 3. Ai là người có vai trò quan trọng nhất trong bộ chỉ huy kháng chiến chống quân Nguyên Mông.
A.Trần quốc Tuấn. B. Trần Quang Khải
C. Trần Khánh Dư. D. Trần Thủ Độ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 6 tháng 2022-05-28T22:32:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-28T22:33:24+00:00

  1.C      2.A      3.A

  CHÚC BN HỌC TỐT

  0
  2022-05-28T22:33:24+00:00

  Câu 1. Hội nghị Diên Hồng là

  A.Hội những người cao tuổi.

  B. Hội cựu chiến binh

  C. Hội của các phụ lão bàn cách đánh giặc.

  D. Hội triệu tập các vương hầu, quan lại bàn cách đánh giặc.

  → Đầu năm 1285, vua Trần mở Hội nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão có uy tín trong cả nước về Thăng Long họp để bàn cách đánh giặc

  Câu 2. Trần Quốc Toản bóp nát quả cam vì chưa đủ tuổi tham dự hội nghị nào?

  A.Hội nghị Bình Than

  B. Hội nghị Diên Hông

  C. Hội nghị do Trần Quốc Toản thành lập

  D. Hội nghị các phụ lão.

  → Trần Quốc Toản bóp nát quả cam vì tuổi còn nhỏ tham dự hội nghị Bình Than (Chí Linh, Hải Dương)

  Câu 3. Ai là người có vai trò quan trọng nhất trong bộ chỉ huy kháng chiến chống quân Nguyên Mông.

  A.Trần quốc Tuấn.

  B. Trần Quang Khải

  C. Trần Khánh Dư.

  D. Trần Thủ Độ

  → Dưới sự lãnh đạo của Trần Quốc Tuấn và Bộ Thống soái, cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần thứ 3 (1288) của quân và dân nhà Trần giành thắng lợi vang dội, đập tan mưu đồ xâm lược Đại Việt của giặc

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )