Môn Lịch Sử Lớp 7 Câu 1: Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên, hành động thể hiện ý chí quyết chiến của quân đội nhà Trần là: A.

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 Câu 1: Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên, hành động thể hiện ý chí quyết chiến của quân đội nhà Trần là:
A. Tổ chức duyệt binh
B. Tổ chức hội nghị Bình Than
C. Các chiến sĩ đều thích trên tay hai chữ “Sát Thát”
D. Tổ chức hội nghị Diên Hồng
Câu 25: Bị thất bại sau hai lần xâm lược Đại Việt, thái độ của vua Nguyên là:
A. Không dám xâm lược Đại Việt. B. Cho sứ sang cống nạp
C. Đề nghị cho con trai sang ở rể. D. Quyết tâm đánh Đại Việt lần ba.
Câu 56: Điểm khác biệt giữa nhà Lý với nhà Trần là cùng vua quản lí đất nước còn có:
A. Thái Thượng Hoàng B. Trưởng công chúa
C. Đại vương D. Hoàng tử.
Câu 58: Để bảo vệ nhà vua, cung điện, tài sản của công, của nhân dân và bảo vệ sản xuất, năm 1042, nhà Lý đã ban hành:
A. Bộ “Hình thư” B. Bộ “Quốc triều thống chế”
C. Bộ“Quốc triều hình luật” D. Bộ “Hoàng triều luật lệ”
Câu 60: Để giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, nhà Lý đã:
A. Ban chức tước và gả công chúa cho các tù trưởng dân tộc miền núi.
B. Gả công chúa cho các tù trưởng vùng biên cương.
C. Thẳng tay trừng trị những tù trưởng dân tộc miền núi khi có ý định tách khỏi Đại Việt.
D. Ban thưởng nhiều vàng bạc châu báu để họ nghe lời. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 12 tháng 2022-05-07T17:44:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T17:45:26+00:00

  Câu 1: Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên, hành động thể hiện ý chí quyết chiến của quân đội nhà Trần là:

  A. Tổ chức duyệt binh

  B. Tổ chức hội nghị Bình Than

  C. Các chiến sĩ đều thích trên tay hai chữ “Sát Thát”

  D. Tổ chức hội nghị Diên Hồng

  Câu 25: Bị thất bại sau hai lần xâm lược Đại Việt, thái độ của vua Nguyên là:

  A. Không dám xâm lược Đại Việt.

  B. Cho sứ sang cống nạp

  C. Đề nghị cho con trai sang ở rể.

  D. Quyết tâm đánh Đại Việt lần ba.

  Câu 56: Điểm khác biệt giữa nhà Lý với nhà Trần là cùng vua quản lí đất nước còn có:

  A. Thái Thượng Hoàng

  B. Trưởng công chúa

  C. Đại vương

  D. Hoàng tử.

  Câu 58: Để bảo vệ nhà vua, cung điện, tài sản của công, của nhân dân và bảo vệ sản xuất, năm 1042, nhà Lý đã ban hành:

  A. Bộ “Hình thư”

  B. Bộ “Quốc triều thống chế”

  C. Bộ“Quốc triều hình luật”

  D. Bộ “Hoàng triều luật lệ”

  Câu 60: Để giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, nhà Lý đã:

  A. Ban chức tước và gả công chúa cho các tù trưởng dân tộc miền núi.

  B. Gả công chúa cho các tù trưởng vùng biên cương.

  C. Thẳng tay trừng trị những tù trưởng dân tộc miền núi khi có ý định tách khỏi Đại Việt.

  D. Ban thưởng nhiều vàng bạc châu báu để họ nghe lời.

  0
  2022-05-07T17:46:07+00:00

  Câu 1: Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên, hành động thể hiện ý chí quyết chiến của quân đội nhà Trần là:
  A. Tổ chức duyệt binh
  B. Tổ chức hội nghị Bình Than              
  C. Các chiến sĩ đều thích trên tay hai chữ “Sát Thát”
  D. Tổ chức hội nghị Diên Hồng
  Câu 25: Bị thất bại sau hai lần xâm lược Đại Việt, thái độ của vua Nguyên là: 
  A. Không dám xâm lược Đại Việt.                            B. Cho sứ sang cống nạp
  C. Đề nghị cho con trai sang ở rể.                             D. Quyết tâm đánh Đại Việt lần ba.
  Câu 56: Điểm khác biệt giữa nhà Lý với nhà Trần là cùng vua quản lí đất nước còn có: 
  A. Thái Thượng Hoàng                                    B. Trưởng công chúa
  C. Đại vương                                                    D. Hoàng tử.
  Câu 58: Để bảo vệ nhà vua, cung điện, tài sản của công, của nhân dân và bảo vệ sản xuất, năm 1042, nhà Lý đã ban hành:
  A. Bộ “Hình thư”                                                    B. Bộ “Quốc triều thống chế”
  C. Bộ“Quốc triều hình luật”                                   D. Bộ “Hoàng triều luật lệ”
  Câu 60: Để giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, nhà Lý đã:
  A. Ban chức tước và gả công chúa cho các tù trưởng dân tộc miền núi.
  B. Gả công chúa cho các tù trưởng vùng biên cương.
  C. Thẳng tay trừng trị những tù trưởng dân tộc miền núi khi có ý định tách khỏi Đại Việt.
  D. Ban thưởng nhiều vàng bạc châu báu để họ nghe lời.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )